De rol van LEI-invoering in economische groei - LEI Nederland
Vanaf 3 januari 2018 zijn LEI's verplicht voor alle bedrijven die verder wensen te handelen in effecten.

De rol van LEI-invoering in economische groei

LEI rol - LEI Nederland

De rol van LEI-invoering in economische groei


Sinds een decennium geleden is de nasleep van de wereldwijde financiële crisis nog steeds voelbaar. Het wordt eenvoudiger om ons in te beelden dat de globale economie zich opnieuw op een normaal niveau bevindt – de Europese Unie heeft zeven opeenvolgende jaren een economische groei ervaren; de Amerikaanse aandelenmarkt vestigde een record in augustus 2018 met de langstdurende stijging in zijn geschiedenis; en werkloosheidscijfers zijn gedaald op vele belangrijke globale markten. Het klantenvertrouwen is echter nog niet volledig hersteld.

LEI-invoering speelt een voorname rol in het herstel van het vertrouwen tussen consumenten en de globale financiële industrie.

Wat is een LEI?

Een LEI is een alfanumerieke code van 20 tekens dat gebruikt kan worden om partijen te identificeren voor financiële transacties. Ze werden ontworpen als antwoord op de crisis van 2008, toen de nood aan meer transparantie binnen de globale financiële markt verpletterend duidelijk werd in de nasleep van het uiteenvallen van de heerschappij van de Lehman Brothers.

LEI’s zijn unieke nummers die aan elke rechtspersoon toegewezen kunnen worden die er een aanvraagt. Na de registratie verbindt een LEI de belangrijkste referentiegegevens, inclusief de bedrijfsnaam en de eigendomsstructuur (inclusief moederbedrijven). De informatie verstrekt door de rechtspersoon tijdens het registratieproces wordt gecontroleerd met bronnen van derden alvorens geüpload te worden in de globale database. Deze database is online vrij toegankelijk.

Hoe bevorderen LEI’s de economische groei?

Tot op heden hebben toezichthouders zich gericht op het stijgende potentieel dat LEI’s met zich meebrengen voor transparante rapportageverplichtingen en toezichthoudend overzicht op financiële transacties. Het systeem werd gecreëerd als antwoord op de crisis en inspanningen om tekortkomingen aan te pakken door relevante organen structurele en opkomende risico’s te helpen evalueren. Dit versterkt op zijn beurt de toezichthouders om corrigerende stappen te ondernemen wanneer er gevaarlijke trends waargenomen worden. 

De uitgebreide LEI-database speelt een rol in het verhogen van het vertrouwen op de globale financiële markt. Het is het eerste mechanisme dat een eenvoudige identificatie bevordert onder de miljoenen rechtspersonen over de hele wereld die werken op de globale markt.

Voor de opkomst van de LEI’s was de identificatie van rechtspersonen op een globaal niveau ingewikkeld en duur – zowel op financieel vlak als de menselijke uren die erin kropen. De informatie die verzameld wordt over de eigendom van een rechtspersoon gebeurde via handmatige controles met vaak onbetrouwbare bronnen.

LEI’s maken het eenvoudiger om betrouwbare informatie te vinden over de hele wereld. Gezien de bewering van de Global LEI Foundation (GLEIF) dat welvarende economieën beginnen met transactioneel vertrouwen, verbaasd het niets dat LEI’s aangekondigd worden als het beginpunt voor een betere consument en transactievertrouwen. 

Een hogere transparantie binnen zakelijke transacties beperken het risico en verlagen de kans op fraude, zodat het transactioneel vertrouwen stijgt. De zekerheid over de identiteit van de andere partijen van zakelijke transacties verhogen de operationele efficiëntie, terwijl de nodige informatie verstrekt wordt om de samenvoeging van blootstelling te verlagen, en vanuit het oogpunt van de toezichthouder om structureel financieel risico te monitoren en aan te pakken.

LEI’s zijn momenteel de globale norm voor de bevordering van zekerheid van de identiteit in deze transacties.