Een LEI-code overdragen naar LEI Nederland - LEI Nederland
Vanaf 3 januari 2018 zijn LEI's verplicht voor alle bedrijven die verder wensen te handelen in effecten.

Een LEI-code overdragen naar LEI Nederland

LEI overdragen - LEI Nederland

Een LEI-code overdragen naar LEI Nederland


Bedrijven vragen een LEI aan via een serviceprovider zoals LEI Nederland. Ze moeten dit doen aangezien bedrijven geen aanvraag kunnen indienen voor, of details wijzigen in de LEI-database, beheerd door de Global Legal Entity Identifier Foundation – GLEIF. In de plaats daarvan wordt er een serviceprovider (LOU – Local Operating Unit) toegewezen aan elke LEI-code, die de toestemming heeft om de wijzigingen aan te brengen in naam van het bedrijf.

U zit nooit vast aan een bepaalde serviceprovider. U kunt zo goed als op dezelfde manier van serviceprovider wisselen, als dat u een telefoonnummer verhuist naar een nieuw telefoniebedrijf. Net zoals elke klant zijn nummer naar het netwerk van een andere operator kan overdragen, kan elk bedrijf zijn LEI van de administratie van een andere serviceprovider overdragen naar de administratie van LEI Nederland. Dit wijzigt de registrator van de code op geen enkele manier – de gegevens blijven in de GLEIF-database. Het enige verschil is dat LEI Nederland vervolgens in uw naam de gegevens kan wijzigen en bijwerken.

Een LEI-code overdragen is simpel: We hebben enkel een geschreven toestemming nodig (in de vorm van een volmacht) om de code te beheren. De volmacht kan herroepen worden.

  1. Na het indienen van uw aanvraag op onze website, sturen we u een volmacht ter ondertekening.
  2. Wij dienen een aanvraag in via ons partnerbedrijf om het beheer van uw LEI-code naar ons over te dragen van uw vorige serviceprovider.
  3. Uw vorige serviceprovider neemt contact met u op en vraagt u om de overdracht van de LEI-code te bevestigen.
  4. U antwoordt aan uw vorige serviceprovider, bevestigend dat u de code onder ons beheer wenst te brengen. Vervolgens wordt de LEI-code automatisch overgedragen naar ons beheer via de partner-LOU van LEI Nederland. Als u niet reageert op de vraag van uw vorige serviceprovider, wordt uw LEI-code automatisch aan ons overgedragen binnen 5 werkdagen.
  5. Nadat de code overgedragen is naar ons beheer, sturen we u een bevestiging. Als de tijd geschikt is, kunnen we op hetzelfde moment uw LEI automatisch vernieuwen.

Uw LEI-code overdragen omvat geen bijkomende kosten of papierwerk.

Wanneer u de LEI-code overdraagt, is het belangrijk te weten dat:

  1. Het wisselen van serviceprovider gratis is
  2. Uw LEI-code nooit verandert! U hoeft uw bank of een andere financiële partner dus niet op de hoogte te brengen wanneer u uw code aan ons overdraagt.
  3. Het duurt tot 7 dagen om de LEI-code over te dragen. De snelheid hangt af van uw huidige serviceprovider. Voor een snellere administratie moet u zo snel mogelijk reageren op de vraag van de vorige serviceprovider om de overdracht van uw code te bevestigen.

LEI Nederland en EQS Group bieden handige oplossingen voor het beheer van uw LEI. Onze database is gekoppeld aan het handelsregister, zodat we automatisch de geldigheid van uw gegevens kunnen verifiëren en bijwerken indien nodig. Gegevens opgeslagen in de GLEIF-database kunnen handig gewijzigd worden via onze website, en diensten gerelateerd aan de code kunnen betaald worden via bankoverschrijving.

Meer informatie over het vernieuwen van LEI-codes vindt u hier.