april 2020 - LEI Nederland
Vanaf 3 januari 2018 zijn LEI's verplicht voor alle bedrijven die verder wensen te handelen in effecten.

Nieuws en persberichten – april 2020

Wat zijn de MiFID II en EMIR, en waarom zijn ze belangrijk?

De MiFID is de Markets in Financial Instruments Directive (richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten) en geldt voor de EU sinds eind 2007. De MiFID formuleert: Gedragseisen voor ondernemingen en investeringsmaatschappijen; Autorisatievereisten voor gereguleerde markten; Wettelijke verslaglegging om marktmisbruik te vermijden; Transparantieverplichtingen voor handel in aandelen; en Regels met betrekking tot de toetreding van financiële instrumenten in … Continued

Hoe meldt u een moeder-dochterrelatie?

Sinds 1 mei 2017 zijn rechtspersonen verplicht om directe en ultieme moederbedrijfrelaties openbaar te maken wanneer ze een Legal Entity Identifier (een LEI) aanvragen of een bestaande LEI-code vernieuwen. Elke rechtspersoon die een LEI aanvraagt of vernieuwt, is verplicht om bepaalde informatie over hun moederbedrijven te verstrekken aan de Local Operating Unit (LOU) – of aan … Continued