Privacybeleid - LEI Nederland
Vanaf 3 januari 2018 zijn LEI's verplicht voor alle bedrijven die verder wensen te handelen in effecten.

Privacybeleid

Geldig vanaf  1.09.2020

Introductie

Baltic LEI AS (“LEI Nederland”) is een LEI-registratieagent in Noord- en Oost-Europa, en is actief in Nederland onder het handelsmerk LEI Nederland.

LEI Nederland verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit document.

LEI Nederland werkt als een LEI-registratieagent en werkt samen met door de Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) bevoegde Local Operating Units. LEI Nederland verzamelt de gegevens van rechtspersonen. De verzameling van gegevens vindt plaats op de website wanneer de vertegenwoordiger van de rechtspersoon een aanvraag indient om zijn Legal Entity Identifier (LEI) te verkrijgen of te vernieuwen. Na ontvangst van de aanvraag kan LEI Nederland indien nodig aanvullende informatie via e-mail of telefoon aanvragen. LEI Nederland verzamelt enkel gegevens die noodzakelijk zijn om een LEI aan te vragen, te vernieuwen of bij te werken.

LEI Nederland verwerkt gegevens zoals de bedrijfsnaam, het registratienummer, het officiële adres, het adres van het hoofdkwartier, informatie over moederbedrijven, en voor- en achternaam van de vertegenwoordiger, het e-mailadres, autorisatiedocumenten (Volmacht), het telefoonnummer en betalingsgegevens van een rechtspersoon. LEI Nederland verwacht dat dergelijke gegevens enkel gerelateerd zijn aan de rechtspersoon en daardoor niet beschouwd kunnen worden als persoonlijke gegevens onder de bepalingen van de privacywetgeving. Als de gegevens met betrekking tot de personen (vertegenwoordiger van de rechtspersoon) echter onder de definitie van persoonlijke gegevens vallen, beschrijven we hier hoe deze gegevens verwerkt worden.

Welke persoonlijke informatie we verzamelen

LEI Nederland verzamelt persoonlijke gegevens van personen die rechtspersonen vertegenwoordigen. De naam en zijn/haar contactgegevens (e-mailadres/telefoonnummer) worden opgeslagen in de database van LEI Nederland. De gegevens worden verzameld wanneer de vertegenwoordiger van de rechtspersoon een aanvraag indient op de website van LEI Nederland.

Doelen waarvoor persoonlijke gegevens worden verwerkt

LEI Nederland verzamelt gegevens van personen die rechtspersonen vertegenwoordigen om LEI-codes te registreren, te vernieuwen of bij te werken voor rechtspersonen.

Juridische basis

De juridische basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens bestaat uit het vervullen van het contract.

Direct marketing

LEI Nederland stuurt geen e-mails met direct marketing als doel. E-mails worden gebruikt om herinneringen te verstrekken en communicatie met klanten te onderhouden.

Ontvangers

Persoonlijke gegevens met betrekking tot de personen die rechtspersonen vertegenwoordigen, worden niet openbaar weergegeven.

Rechten van de betrokkene

Recht op toegang. Personen kunnen toegang krijgen tot, of informatie opvragen met betrekking tot zijn/haar persoonlijke gegevens.

Recht op gegevensportabiliteit. Elke persoon heeft het recht om zijn/haar persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt, en elektronisch leesbaar formaat, en om deze gegevens onafhankelijk over te maken aan derden.

Recht op uitwissing. Elke persoon heeft het recht om de verwijdering van persoonlijke gegevens aan te vragen als de persoonlijke gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor gerelateerde doeleinden.

Neem contact op met LEI Nederland om een van de bovenstaande rechten uit te oefenen.

Gegevensopslag en bewaartermijn

LEI Nederland slaat gegevens en documenten op volgens de vereisten van de GLEIF. In het geval van een geschil worden de persoonlijke gegevens behouden tot er een akkoord is bereikt of tot de geldigheidsdatum van de claim verloopt. De persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in beveiligde servers in de Europese Unie.

Wijzigingen

LEI Nederland kan dit Privacybeleid indien nodig op elk moment bijwerken om wijzigingen te weerspiegelen in het verwerken van gegevens, in de wetgeving inzake persoonsgegevensbescherming, of anders.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden door websites die u bezoekt. Deze worden vaak gebruikt om websites te doen werken, of efficiënter te doen werken, evenals om informatie te verstrekken aan de eigenaars van de website.

Het merendeel van de webbrowsers staan enige controle toe over de meeste cookies via de instellingen van de browser. Om meer te weten te komen over cookies, inclusief hoe u ziet welke cookies geplaatst werden, bezoek www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org.