De zakelijke voordelen van LEI-invoering - LEI Nederland
Vanaf 3 januari 2018 zijn LEI's verplicht voor alle bedrijven die verder wensen te handelen in effecten.

De zakelijke voordelen van LEI-invoering

LEI-registratie LEI Nederland

De zakelijke voordelen van LEI-invoering


LEI’s worden snel ingevoerd door jurisdicties over de hele wereld. De unieke codes van 25 tekens zijn nu verplicht voor vele bedrijven die actief zijn binnen Europa, Noord-Amerika, Australië en Azië. Terwijl de registratie van een LEI verplicht kan zijn voor uw bedrijf, komt de ruime invoering van LEI’s met een aantal voordelen voor ondernemingen actief in financiële dienstverlening.

Bevordering van efficiëntie

Het Global LEI Foundation (GLEIF) rapport A New Future for Legal Entity Identification schetst de problemen waar banken mee te maken krijgen wanneer ze nieuwe ondernemingen werven. Meer dan de helft van het bankpersoneel dat gegevens indiende voor het rapport, meldde dat het een uitdaging en tijdrovend is om betrouwbare en verifieerbare informatie te vinden over hun potentiële klanten. Wanneer u overweegt dat vele grote firma’s 1000 of meer voltijdse werknemers hebben die werken aan de werving van klanten en het actueel houden van hun informatie, is het makkelijk te zien hoeveel tijd erin geïnvesteerd wordt. De globale LEI-database kan de administratieve last met betrekking tot verificatie van klanten aanzienlijk verlichten.

Verbeterde klantenervaring

Het witboek van de GLEIF met betrekking tot de wervingsprocessen opperen dat 2 op 5 senior verkopers zich zorgen maken over het verlies van klanten tijdens het wervingsproces als resultaat van de duur en complexiteit van het proces, evenals de informatie die ze verplicht moeten delen. LEI’s kunnen de administratieve last aan de zijde van de klant verlagen, zodat ze snel geregistreerd kunnen worden en u ze snel uw diensten kunt aanbieden. 

Lager risico en geïnformeerde besluitvorming

De ruime invoering van LEI’s resulteert in een aanzienlijke verlaging van risico’s met betrekking tot financiële transacties op de globale markt. LEI’s zijn de globale norm voor identificatie. Het gebruik van informatie gekoppeld aan de LEI van een bedrijf, betekent dat u weet met wie u transacties uitvoert en wie er eigenaar van is. Toegang tot deze informatie stelt u in staat om betrouwbaar risico’s af te wegen en geïnformeerde besluiten te nemen. 

Lagere kosten

LEI’s kunnen wervingskosten met 10% verlagen, met als gevolg een algemene verlaging van 3,5% op kosten voor activiteiten op de kapitaalmarkt alleen al voor de globale industrie van het investeringsbankieren. In financiële termen komt dit neer op besparingen van $150 miljoen. Dit getal vertegenwoordigt echter slechts een deel van de potentiële bredere besparingen. De tijd die de werknemers van uw bedrijf winnen aan de verificatie en het bijwerken van gegevens resulteren in verdere besparingen, laat staan de kostenverlaging met betrekking tot het vinden van betrouwbare gegevens. Toegang tot de LEI-database met de actuele informatie van een bedrijf is (en blijft) gratis.

Wees de oplossing

The financiële dienstverleningssector verandert. Door te registreren voor een LEI, zet u zich in voor het bevorderen van transparantie op de globale markt en het creëren van een betere toekomst voor alle marktpartijen.